Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư dưới 3 tỷ

Cập nhật: 04:16 PM, 03/06/2021

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Đây là quy định được áp dụng từ khi Nghị định 152/2021 có hiệu lực thi hành.

Nhà đầu tư dưới 3 tỷ phải làm giấy phép lao động

Nghị định 152/2020 quy định về các trường hợp được miễn giấy phép lao động có nêu rõ 2 trường hợp là nhà đầu tư được miễn giấy phép lao động:

    •  Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.
    •  Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

Trong cả 2 trường hợp đều yêu cầu số vốn của nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên. Tức là những Nhà đầu tư có số vốn ít hơn 3 tỷ đồng sẽ không được miễn giấy phép lao động. Đồng nghĩa với việc họ phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động như bình thường.

Quy trình xin Giấy phép lao động

Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho nhà đầu tư dưới 3 tỷ bao gồm 2 bước sau:

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Cấp giấy phép lao động

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.

Xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 152/2020, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (NSDLĐ – công ty, doanh nghiệp) phải thực hiện nộp hồ sơ xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài về cơ quan có thẩm quyền.

Kết quả của thủ tục này là công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Thành phần hồ sơ

    • Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp, bản sao.
    • Mẫu đơn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Mẫu số 01/PLI, ban hành theo Nghị định 152/2020. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì dùng Mẫu số 02/PLI.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xác định nhu cầu với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Do UBND cấp tỉnh Ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nên các bạn sẽ thực hiện nộp hồ sơ tại đây.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc UBND tỉnh có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản nêu rõ lý do

Cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho nhà đầu tư dưới 3 tỷ khi đã thực hiện xong thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI NĐ 152/2020.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe. Giấy này do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.

Xem: Danh sách các bệnh viện khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Hà Nội

3. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Giấy này được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Do là nhà đầu tư nên vị trí làm việc sẽ là Nhà quản lý.

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng.

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đây chính là kết quả của bước Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Nộp hồ sơ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp công văn chấp thuận trước đó.

Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thời hạn của Giấy phép lao động

Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 2 năm.

Mỗi giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần.

Dịch vụ Tư vấn giấy phép lao động của HD

HD Luật & Fdico là công ty dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Giấy phép lao động, visa, thị thực cho người nước ngoài.

Các dịch vụ của chúng tôi mà khách hàng quan tâm nhất:

- Tư vấn gia hạn visa bị quá hạn

- Tư vấn làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Tư vấn làm giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động

- Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động khi thay đổi công ty làm việc

- Tư vấn gia hạn visa khi chuyển đổi công ty làm việc

- Chuyển đổi visa sang thẻ tạm trú

...

Chúng tôi thực hiện tư vấn hỗ trợ khách hàng miễn phí 24/7. Vui lòng liên hệ khi có vướng mắc cần giải đáp.