Thủ tục xin giấy phép lao động cho giám đốc, chủ tịch, chủ sở hữu công ty

Cập nhật:

Giấy tờ chứng minh là Nhà quản lý

Giám đốc, chủ tịch hay chủ sở hữu công ty đều là những người  quản lý của doanh nghiệp. Do đó, khi xin Giấy phép lao động cho những chức vụ này, thì vị trí Nhà quản lý là thích hợp nhất. Do vậy, bạn cần phải có tài liệu để chứng minh họ là Nhà quản lý, có kinh ngiệm quản lý và điều hành công ty.

Giấy tờ để chứng minh là Nhà quản lý đó là xác nhận kinh nghiệm. Yêu cầu cùa xác nhận kinh nghiệm này là phải do một tổ chức, cơ quan nước ngoài cấp. Sau đó được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch và công chứng ra tiếng Việt rồi mới sử dụng được ở Việt Nam.

 

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho giám đốc công ty

- Đăng kí kinh doanh công chứng

- Mẫu đơn xin giấy phép lao động. Mẫu 07

- Giấy khám sức khỏe

- Lý lịch tư pháp

- Xác nhận kinh nghiệm là Nhà quản lý

- 02 ảnh 4x6

- Hộ chiếu của người nước ngoài bản công chứng

Nơi nộp hồ sơ

- Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành phố

- Bộ thương binh và xã hội Việt Nam

Thời gian giản quyết hồ sơ

- 07 ngày làm việc 

Lưu ý:

- Các giấy tờ trong bộ hồ sơ làm Giấy phép lao động nếu là tiếng nước ngoài thì cần hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Xác nhận kinh nghiệm là Nhà quản lý có thể hiểu là xác nhận đã từng làm giám đốc, hoặc vị trí cao hơn do một doanh nghiệp nước ngoài cấp. Giấy tờ này cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật, công chứng

- Lý lịch tư pháp và giấy khám sức khỏe có thể làm tại Việt Nam

Sau khi có giấy phép lao động, người nước ngoài cần thực hiện thủ tục làm visa lao động hoặc thẻ tạm trú lao động để được tạm trú lâu dài tại Việt Nam

HD LUẬT

Hân hạnh được phục vụ Quý khách!