Thủ tục xin giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cập nhật:

Giấy tờ chứng minh là chuyên gia nước ngoài

 Được quy định tại thông tư 40/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam. Theo đó, Giấy tờ chứng minh là Chuyên gia là một trong các trường hợp sau:

- Giấy xác nhận là chuyên gia do tổ chức nước ngoài xác nhận

- Bằng đại học và xác nhận tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề được đào tạo.

Ngoài ra, trong trường hợp chuyên gia di chuyển nội bộ doanh ngiệp, thì cần có văn bản xác nhận đã được tuyển dụng trước đó ít nhất 1 năm. Văn bản này có thể là hợp đồng lao động hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.

 Khi sử dụng ở Việt Nam, các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật và công chứng, trừ trường hợp được miễn Giấy phép lao động.

 

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài

- Đăng kí kinh doanh công chứng

- Mẫu đơn xin giấy phép lao động. Mẫu 07

- Giấy khám sức khỏe

- Lý lịch tư pháp

- Văn bản chứng minh là chuyên gia.

- Hộ chiếu của người nước ngoài bản công chứng

Nơi nộp hồ sơ

- Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh, thành phố

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thành phố

- Bộ thương binh và xã hội Việt Nam

Thời gian giản quyết hồ sơ

- 07 ngày làm việc 

Lưu ý: Các giấy tờ trong bộ hồ sơ làm Giấy phép lao động nếu là tiếng nước ngoài thì cần hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sau khi có giấy phép lao động, người nước ngoài cần thực hiện thủ tục làm visa lao động hoặc thẻ tạm trú lao động để được tạm trú lâu dài tại Việt Nam