Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục xin Giấy phép lao động cho Nhà quản lý, Giám đốc công ty

Cập nhật: 10:51 AM, 20/05/2021

Thế nào là Nhà quản lý công ty?

Nhà quản lý là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của công ty.

Nghị định 152/2020 có giải thích:

"Nhà quản lý là người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hoặc là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức"

Luật doanh nghiệp 2020 

"Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty."

Nếu làm việc tại những chức danh trên, người nước ngoài có thể xin Giấy phép lao động vị trí Nhà quản lý.

Hồ sơ xin giấy phép lao động cho nhà Nhà quản lý

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Phiếu lý lịch tư pháp của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

4. Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý

5. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

6. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. 

Trước khi thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, thì phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động. Kết quả của bước này "văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài" hay còn gọi là công văn sử dụng lao động nước ngoài.

7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

8. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài: Ví dụ: Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm, công tác của công ty mẹ

Các giấy tờ 2, 3, 4, 6 , 8 phải là bản gốc học công chứng. Nếu các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì hợp pháp hóa lãnh sự, phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ nộp tại

- Sở lao động - thương binh và xã hội: Nếu công ty không nằm trong Ban quản lý

- Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh: Nếu công ty nằm trong các Khu công nghiệp

 - Cục việc làm - Bộ Lao động thương binh và xã hội.

Trình tự cấp giấy phép lao động cho Nhà quản lý

- Trước ít nhất 15 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam, người nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Mẫu số 12/PLI. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Nếu làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, thì Người sử dụng lao động phải lý hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thủ tục làm thẻ tạm trú sau khi có giấy phép lao động

- Mẫu đơn xin thẻ tạm trú. Mẫu NA6, NA8, giấy giới thiệu

- Hộ chiếu gốc và visa đang sử dụng

- Giấy phép lao động công chứng

- Tờ khai tạm trú. Cái này bạn có thể khai online rồi in ra là dùng được nhé.

- 02 ảnh 2x3

Bạn có thể xem cụ thể hơn tại đây: Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có giấy phép lao động

HD Luật & Fdico chuyên tư vấn các thủ tục cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ khi gặp phải khó khăn.