Giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia, giám đốc. Hướng dẫn giải trình và đăng kí nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, công ty ở Hà Nội, Hồ Chí Minh..


Thủ tục xin cấp mới Giấy phép lao động (GPLĐ) cho người Nhật Bản tại Hà Nội

Cấp giấy phép lao động cho người Nhật Bản làm việc tại Hà Nội. Xin giấy phép lao động vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, lao động kỹ thuật,...


Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc công ty

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc, phó giám đốc công ty, chủ tịch công ty, thành viên góp vốn của công ty tại Việt Nam


Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại HD Luật

Với mạng lưới văn phòng ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin cấp mới cũng như gia hạn giấy phép lao động.