Giấy phép lao động

Thủ tục xin giấy xác nhận Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục làm giấy xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh ngiệp, nhà đầu tư, giám đốc đại diện pháp luật, đại diện pháp luật của công ty mẹ,...


Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam để làm giấy phép lao động

Thủ tục hợp pháp hóa các giấy tờ tiếng nước ngoài để được sử dụng ở Việt Nam, xin giấy phép lao động. Các loại giấy tờ cần thiết phải hợp pháp hóa là xác nhận kinh nghiệm làm việc.


Thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động

Người nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì phải đi thực hiện thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên các giấy tờ đã được cấp tại Việt Nam, trong đó có Giấy phép lao động


Thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Giang

Việc gia hạn giấy phép lao động được thực hiện khi giấy phép lao động cũ còn thời hạn ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 45 ngày để đơn giản hóa các giấy tờ cần thiết.


Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (GPLĐ/ Work permit, WP) được thực hiện khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày và không quá 45 ngày. Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...


Thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam cho người nước ngoài

Hướng dẫn hồ sơ xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động. Lý lịch tư pháp để thành lập công ty tại Việt Nam


Thủ tục xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc được thực hiện tại Sở lao động thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp


Thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh

Thủ tục xin giấy phép lao động, đăng kí nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài dạy ngoại ngữ tại Việt Nam. Hướng dẫn soạn hồ sơ xin giấy phép lao động theo mẫu đơn trong nghị định 11/2016 và thông tư 40/2016, thông tư 18/2018


Thủ tục xin giấy phép lao động cho giám đốc, chủ tịch, chủ sở hữu công ty

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ở vị trí giám đốc, chủ tịch công ty. Hướng dẫn giải trình và đăng kí nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, công ty ở Hà Nội, Hồ Chí Minh..


Thủ tục xin giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hướng dẫn xin giấy phép lao động vị trí chuyên gia cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh ngiệp. Xin giấy phép lao động tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...