Giấy phép lao động

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam để làm giấy phép lao động

Thủ tục hợp pháp hóa các giấy tờ tiếng nước ngoài để được sử dụng ở Việt Nam, xin giấy phép lao động. Các loại giấy tờ cần thiết phải hợp pháp hóa là xác nhận kinh nghiệm làm việc.


Thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động

Người nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì phải đi thực hiện thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên các giấy tờ đã được cấp tại Việt Nam, trong đó có Giấy phép lao động


Thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Giang

Việc gia hạn giấy phép lao động được thực hiện khi giấy phép lao động cũ còn thời hạn ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 45 ngày để đơn giản hóa các giấy tờ cần thiết.


Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (GPLĐ/ Work permit, WP) được thực hiện khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày và không quá 45 ngày. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với cấp mới.


Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài

Hướng dẫn hồ sơ xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động. Lý lịch tư pháp để thành lập công ty tại Việt Nam


Thủ tục xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Thủ tục xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc được thực hiện tại Sở lao động thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp


Thủ tục xin giấy phép lao động cho giáo viên tiếng Anh

Giáo viên nước ngoài vào Việt Nam dạy tiếng anh cần xin giấy phép lao động tại cơ quan quản lý lao động như sở lao động thương binh và xã hội.


Thủ tục xin giấy phép lao động cho giám đốc công ty

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam với chức danh giám đốc công ty, nhưng không phải là nhà đầu tư trực tiếp thì cần xin giấy phép lao động.


Thủ tục xin giấy phép lao động cho chuyên gia

Đối tượng là người nước ngoài sang Việt Nam làm việc ở vị trí chuyên gia như chuyên gia may mặc, chuyên gia cơ khí, chuyên gia giáo dục... thì cần xin giấy phép lao động (GPLĐ).


Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, gia hạn giấy phép lao động cho chuyên gia, giám đốc. Tư vấn xin giấy phép lao động tại Hà Nội, Hồ Chí Minh...