Về việc chuyển đổi visa thị thực Việt Nam của người nước ngoài?

Cập nhật: 10:06 PM, 30/11/2014

Visa thị thực Việt Nam của người nước ngoài có thể thể chuyển đổi mục đích được không?

Theo khoản 1 Điều 7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định về giá trị của thị thực như sau:"Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích"

Như vậy theo quy định tại điều này thì visa thị thực Việt Nam của người nước ngoài tại Việt Nam không thể chuyển đổi được mục đích ví dụ như chuyển từ mục đích du lịch sang visa với mục đích lao động, thương mại, đầu tư ........