Việt Nam ngưng cấp visa cho người nước ngoài từ ngày 18/03/2020

Việt Nam sẽ tạm dừng cấp visa cho người nước ngoài bắt đầu từ 0h00 ngày 18/03/2020. Dự kiến, chỉ đạo này sẽ có hiệu lực trong khoảng 30 ngày. Đây là một giải pháp trong công cuộc lỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch viruss Corona.


01/01/2015 Thay đổi một số quy định mới về xin visa, gia hạn visa, thẻ tạm trú

Từ 1/1/2015 có một số quy định mới về việc xin cấp thị thực, gia hạn visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài xuất nhập cảnh Việt Nam. Những quy định mới này được thể hiện tại Luật quản lý xuất nhập cảnh.


Quy định mới cho công dân người Hàn Quốc, Nhật Bản ... vào Việt Nam bằng miễn thị thực

"Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương  miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày" (Khoản 1 Điều 20)


Thời hạn visa thị thực cho người nước ngoài theo quy định mới?

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013  ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 quy định về thời hạn của thị thực như sau:


Thay đổi ký hiệu visa thị thực Việt Nam năm 2015

Từ ngày 01/01/2015 visa thị thực Việt Nam sẽ có các ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2, TT, SQ, HN, DL, VR, LĐ, ĐT để tạo thuận lợi cho mọi người dễ hiểu hơn.

 


Về việc chuyển đổi visa thị thực Việt Nam của người nước ngoài?

Visa thị thực Việt Nam của người nước ngoài tại Việt Nam không thể chuyển đổi được mục đích ví dụ như chuyển từ mục đích du lịch sang visa với mục đích lao động, thương mại, đầu tư


Xin visa cho người nước ngoài gjữa đại dịch Corona

Đại dịch Corona đang bùng phát khắp nơi trên toàn cầu, làm cản trở việc đi lại, xuất nhập cảnh của nhiều người từ các quốc gia trên thế thời. Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành các quyết định, chỉ thị khẩn cấp để hạn chế việc nhập cảnh của người nước ngoài, nhằm ngăn chặn sự lây lân của địa dịch này vào nước ta.