Thủ tục gia hạn visa Việt Nam

Điều kiện để gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài

Điều kiện để gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài. Gia hạn visa 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Gia hạn visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu,... Gia hạn visa thương mại, du lịch, thăm thân...


Thủ tục xin thư mời bảo lãnh visa cho người Hàn Quốc, Nhật Bản vào Việt Nam

Thủ tục xin công văn nhập cảnh, thư mời bảo lãnh, visa cho người Nhật Bản, Hàn Quốc vào Việt Nam. Visa 3 tháng, visa lao động thăm thân 1 năm tại Hà Nội...


Gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam bằng miễn thị thực

Gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam bằng miễn thị thực: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thủy Điển, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippin, Brunei, Myanmar,...


Thủ tục gia hạn visa, thị thực thêm 3 tháng cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn visa 3 tháng cho người nước ngoài tại Việt Nam. Gia hạn các loại visa du lịch, visa lao động, visa thăm thân, visa thương mại tại Hà Nội, Hồ Chí Minh...


Dịch vụ gia hạn visa 1 tháng cho người nước ngoài

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diễn miễn thị thực hoặc vào Việt Nam với visa loại 1 tháng, visa loại 3 tháng khi hết hạn visa cần gia hạn visa thêm 1 tháng 


HD Luật khai trương văn phòng dịch vụ visa tại Bắc Ninh

Từ ngày 01/08/2014 văn phòng cung cấp dịch vụ cho người nước ngoài tại Bắc Ninh của Asimic chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Văn phòng HD Luật Bắc Ninh là văn phòng thứ 4 của HD Luật đi vào hoạt động