Biểu mẫu NA 9 Đơn xin cấp mới và gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài

Cập nhật: 10:29 AM, 16/03/2015

Biểu mẫu NA 9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu mẫu NA9, Đơn xin cấp mới, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015  

Biểu mẫu này dùng cho những người nước ngoài thuộc trường hợp được cấp miễn thị thực theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2015

Biểu mẫu NA9, Tờ khai xin cấp mới giấy miễn thị thực, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)