Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 10:28 AM, 16/03/2015

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)