Mẫu NA15 đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới của Việt Nam

Cập nhật: 09:47 AM, 16/03/2015

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI 

MẪU NA15, ĐƠN XIN PHÉP CHO THÂN NHÂN VÀO KHU VỰC CẤM, KHU VỰC BIÊN GIỚI Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)