Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị xin cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Cập nhật: 09:28 AM, 16/03/2015

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị xin cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Form biểu mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài  được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)