Mẫu đơn xin cấp mới - gia hạn visa Việt Nam

Mẫu N19 - Tờ khai xin cấp giấy miễn thị thực

Người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam, trẻ em có có bố hoặc mẹ là người mang quốc tịch Việt Nam và những người nước ngoài có nguồn gốc Việt Nam.


Mẫu (Form) N5 - Đơn xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu N5 là mẫu đơn gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài sử dụng mẫu đơn xin cấp hoặc gia hạn thị thực này cho tất cả các loại thị thực dài hạn và ngắn hạn.


Hồ sơ pháp nhân của doanh nghiệp xin visa

Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức lần đầu đăng ký với cơ quan Xuất nhập cảnh bao gồm: Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận mẫu dấu, bản đăng ký mẫu chữ ký