Thủ tục xin visa cho người nước ngoài

Thủ tục xin visa doanh nghiệp Việt Nam

Visa doanh nghiệp hay visa thương mại Việt Nam là loại visa có ký hiệu DN với thời hạn tối đa 3 tháng. Người nước ngoài sử dụng visa này với mục đích vào Việt Nam làm việc, hợp tác với doanh nghiệp.


Thủ tục xin visa cho người nước ngoài vào dự triển lãm, hội thảo

Người nước ngoài được mời vào tham dự triển lãm, hội thảo tại Việt Nam thì được cấp visa diện thương mại do đơn vị, công ty mời bảo lãnh.


Thủ tục chuyển đổi miễn thị thực sang visa lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào bằng miễn thị thực chỉ được phép lưu trú tại Việt Nam từ 15 đến tối đa 30 ngày. Visa lao động LĐ cho phép họ ở lại Việt Nam lâu hơn và còn được phép làm việc tại Việt Nam.


Thủ tục chuyển đổi visa du lịch sang lao động, làm việc cho người nước ngoài

Chuyển đổi visa du lịch sang visa lao động, làm việc cho người nước ngoài. Chuyển đổi mục đích visa để phù hợp hơn khi người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam. 


Thủ tục chuyển đổi visa doanh nghiệp sang lao động

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam muốn đổi visa doanh nghiệp DN sang visa lao động LĐ thì yêu cầu cơ bản là phải có giấy phép lao động.

 


Thủ tục xin visa cho gia đình sếp người Hàn Quốc vào Việt Nam

Sếp người Hàn Quốc đang làm việc tại Việt Nam, đã có visa dài hạn hoặc thẻ tạm trú thì có thể bảo lãnh cho vợ và con sang sinh sống, học tập tại Việt Nam


Thủ tục xin visa 1 năm cho người Trung Quốc làm việc tại Việt nam

Visa cấp cho người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam có thời hạn tối đa là 1 năm. Đây là loại visa lao động LĐ hoặc visa đầu tư ĐT


Thủ tục gia hạn visa cho người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam

Người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam với visa Thương mại DN, visa lao động LĐ hay visa đầu tư thì có thể gia hạn thêm khi visa hết thời hạn. Thời gian gia hạn thêm từ 1 tháng đến tối đa 1 năm.


Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà visa lại sắp hết hạn, không muốn xuất cảnh khỏi Việt Nam thì có thể xin gia hạn visa với thời han 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm


Thủ tục xin visa cho trẻ em nước ngoài sinh ra tại Việt Nam

Trẻ em nước ngoài nhưng được sinh ra tại Việt Nam là trường hợp đặc biệt. Trước khi xin visa Việt Nam, trẻ phải làm giấy khai sinh và hộ chiếu tạ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của quốc gia mình tại Việt Nam.