Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu passport đi nước ngoài

Cập nhật:

Mẫu tờ khai làm hộ chiếu mới nhất. 

Tờ khai làm hộ chiếu X01 ban hành kèm thông tư 07/2013/TT-BCA

Tờ khai xin cấp xin cấp hộ chiếu phổ thông được áp dụng trên toàn quốc trong việc xin cấp hộ chiếu. Tờ khai xin cấp hộ chiếu đồng thời là là đơn xin cấp hộ chiếu chính vì vậy công dân khi làm thủ tục xin cấp passport chỉ cần khai vào duy nhất vào form mẫu này.

Form tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông (Mẫu X01) - Tờ khai hộ chiếu X01

Mẫu tờ khai và form xin cấp hộ chiếu phổ thông này áp dụng cho việc xin cấp hộ chiếu lần đầu, xin cấp lại hộ chiếu, xin cấp đổi hộ chiếu.

Lưu ý: Tại Hà Nội từ ngày 20/03/2014 công dân có thể kê khai xin cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng Internet