Hồ sơ, tài liệu xin cấp mới GPLĐ cho người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành

Cập nhật:

HD LUẬT cung cấp dịch vụ tư vấn và xin cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành người nước ngoài tại Việt Nam. Về hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành là người nước ngoài tại Việt Nam, HD Luật xin cung cấp một số thông tin như bên dưới. 

Căn cứ theo quy định tại :

+ Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

+ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm có : 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định ( thời hạn không quá 12 tháng)

3. Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành tại cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nước ngoài.( Bằng tốt nghiệp đại học, Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc,..)

5. 02 ảnh mầu 4x6 phông nền trắng không đeo kính.

6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu (Nguyên quyển).

7. Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài là quản lý, nhà điều hành:

+ Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ ( miễn hợp pháp hóa lãnh sự)

Các giấy tờ theo quy định này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

HD Luật mang tới cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng và chính xác.