Giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp mới GPLĐ cho người Nhật Bản tại Hà Nội

Người Nhật Bản muốn sống và làm việc tại Việt Nam cần phải có GPLĐ và GPLĐ có thời hạn là 02 năm. 


Hồ sơ, tài liệu xin cấp mới GPLĐ cho người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành

HD LUẬT cung cấp dịch vụ tư vấn và xin cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành người nước ngoài tại Việt Nam. 


Dịch vụ tư vấn và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại HD Luật

Với mạng lưới văn phòng ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, HD Luật cung cấp các dịch vụ tư vấn và làm thủ tục xin cấp mới cũng như gia hạn giấy phép lao động.