Thủ tục, hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Cập nhật:

Người Hàn Quốc xin thẻ tạm trú thuộc các trường hợp khác nhau như là nhà đầu tư xin thẻ tạm trú ĐT, là kỹ sư, chuyên gia,..làm việc tại Thái Nguyên xin thẻ tạm trú LĐ hay trường hợp có người thân là công dân Việt Nam bảo lãnh, quý khách xem chi tiết hồ sơ tại đây:

- Hồ sơ cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Thủ tục xin thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Hàn Quốc

- Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng ở Thái Nguyên

Thủ tục cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng Việt Nam

- Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc làm việc, lao động tại Thái Nguyên

Thủ tục cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép lao động

Quý khách có thể tham khảo trường hợp người Hàn Quốc thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động muốn xin thẻ tạm trú:

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động

Nếu người Hàn Quốc có nhu cầu xin thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú ở Hà Nội thì quý khách vui lòng xin chi tiết tại:

Thủ tục xin thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

Thẻ tạm trú Việt Nam cấp cho người Hàn Quốc có thời hạn khác nhau từ 1 năm, 2 năm đến 5 năm. Do đó, tùy từng trường hợp mà quý khách có thể đề nghị cơ quan quản lí cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp.

Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với công ty HD Luật để được tư vấn trực tiếp.

HD Luật rất vui lòng được hợp tác cùng quý khách!