Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư nước .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp. 


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội

Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư Nhật Bản có thời hạn tối đa là 05 năm. Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư nước .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp.Khi xin cấp thẻ tạm trú thì người Nhật Bản phải đến cơ quan Xuất nhập cảnh có thẩm quyền để xin cấp.

Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng những hồ sơ cần chuẩn bị khi đi xin cấp thẻ tạm trú trong trường hợp là nhà đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội như sau: 


Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú Việt Nam cấp cho người nước ngoài có thời hạn 1 năm, 2 năm... tối đa không quá 5 năm. Để được cấp thẻ tạm trú, người nước ngoài phải là đối tượng thuộc diện được cấp thẻ tạm trú và đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hà những điều kiện cần biết khi xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam: 


Hò sơ xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản có Giấy miễn GPLĐ tại Hà Nội

Thẻ tạm trú là Giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam. Trong trường hợp người Nhật Bản hết hạn thẻ tạm trú thì phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin gia hạn. Công ty HD luật xin được gửi đến quý khách hàng những Giấy tờ cần chuẩn bị khi xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Nhật Bản được miễn Giấy phép lao động tại Hà Nội: 


Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Nhật Bản có Giấy phép lao động tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài lao động, làm việc tại Việt Nam có thời hạn tối đa 2 năm. Do đó, tùy vào thời hạn của hợp đồng làm việc mà người lao động Nhật Bản có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn 1 năm hay 2 năm. Công ty HD Luật xin gửi đến quý khách hàng những thủ tục khi xin thẻ tạm trú cho người Nhật Bản có Giấy phép lao động tại Việt Nam như sau: 


Hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Ngày có càng nhiều người Hàn Quốc vào làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Việc làm thẻ tạm trú để ở lại sinh sống lâu hơn là điều bắt buộc. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng những giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp mới hoặc gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên như sau: 


Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Hàn quốc tại Bắc ninh

Việt Nam mở cửa thị trường kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, vì vậy ngày có càng nhiều người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đặc biệt là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc muốn ở lại Việt Nam thì bắt buộc phải làm thẻ tạm trú. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Bắc Ninh như sau: 


Thủ tục xin cấp mới và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Việt Nam

Thẻ tạm trú là một loại thị thực đặc biệt có vừa có hiệu lực của Giấy phép cư trú vừa có giá trị là một Visa. Công ty HD Luật xin gửi đến quý khách hàng những giấy tờ cần chuẩn bị khi xin cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Việt Nam như sau: 


Hồ sơ xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc kết hôn với công dân Việt Nam. Việc làm thẻ tạm trú để ở lại Việt Nam là bắt buộc. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam.


Thủ tục cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng Việt Nam

Hiện nay, việc người Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc không còn xa lạ. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng những thủ tục cần chuẩn bị khi xin cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam như sau: