Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài có visa du lịch

Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài đang ở Việt Nam với visa du lịch, Quý khách nên lưu ý một số thông tin cơ bản sau...


Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

Để được cấp thẻ tạm trú Việt Nam, người nước ngoài phải là đối tượng thuộc diện được cấp thẻ tạm trú và phải đáp ứng đủ các yêu cầu pháp lí như sau:

 


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam có thời hạn từ 1 năm, 2 năm đến tối đa 5 năm. Mời quý khách xem chi tiết tại đây.


Thủ tục, hồ sơ xin thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài  tại Thái Nguyên được thực hiện tại Cục quản lí xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc nộp hồ sơ tại Phòng quản lí XNC công an tỉnh Thái Nguyên.


Thủ tục xin thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Bắc Ninh

Người Hàn Quốc đang lao động, làm việc tại Bắc Ninh có thể làm hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam.


Thủ tục xin thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc tại Hà Nội

Người Hàn Quốc có thể xin thẻ tạm trú Việt Nam tại Cục quản lí XNC tại Hà Nội địa chỉ 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.


Thủ tục xin thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Hàn Quốc

Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Hàn Quốc có kí hiệu là ĐT và là một loại thẻ tạm trú có thời hạn dài nhất mà Việt Nam cung cấp cho người nước ngoài.


Thủ tục cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng Việt Nam

Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có vợ hoặc chồng là người Việt Nam là thẻ tạm trú loại thăm thân và có thời hạn từ 3 năm cho đến 5 năm.


Thủ tục cấp mới, gia hạn thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép lao động

Thẻ tạm trú cho người Hàn Quốc có giấy phép lao động có thời hạn tối đa 2 năm. Do đó người Hàn Quốc tùy theo nhu cầu mà có thể xin thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm hay 2 năm.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú có thời hạn 3 năm đến 5 năm cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú có thời hạn 3 đến 5 năm chỉ cấp cho trường hợp người nước ngoài là nhà đầu tư và người nước ngoài có vợ hoặc chồng hay bố mẹ là người Việt Nam.