Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục làm thẻ tạm trú đơn giản, chỉ cần người nước ngoài thuộc diện được cấp thẻ tạm trú là có thể làm thủ tục này để được cấp thẻ tạm trú theo quy định.


Thủ tục xin giấy phép cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép cư trú là thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài, cho phép người nước ngoài cư trú tại Việt Nam trong một thời gian nhất định với nhiều mục đích khác nhau như lao động, làm việc...


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho vợ con người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có thể bảo lãnh cho vợ con xin cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân. Thời hạn thẻ tạm trú của vợ và con sẽ đi theo thời hạn thẻ tạm trú của người bảo lãnh.


Thủ tục xin thẻ tạm trú Việt Nam

Thẻ tạm trú Việt Nam cấp cho người nước ngoài lao động, đầu tư, thăm thân Việt Nam với thời hạn từ trên 1 năm. Khi có thẻ tạm trú, người nước ngoài sẽ không cần xin visa khi xuất nhập cảnh.


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài chuyển đổi công ty làm việc

Người nước ngoài muốn làm thẻ tạm trú trong trường hợp thay đổi nơi làm việc từ công ty này sang công ty khác mà không muốn xuất cảnh khỏi Việt Nam.


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài thay đổi hộ chiếu mới tại Việt Nam

Người nước ngoài có thẻ tạm trú nhưng xin cấp lại hộ chiếu mới tại Đại sứ quán, Lãnh sự quán ở Việt Nam thì cần xin lại thẻ tạm trú theo hộ chiếu mới.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho trẻ em nước ngoài sinh ra ở Việt Nam

Trẻ em nước ngoài được sinh ra ở Việt Nam, có bố hoặc mẹ là người Việt Nam sẽ được cấp thẻ tạm trú theo diện thăm thân TT do bố hoặc mẹ bảo lãnh.


Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho gia đình người Hàn Quốc tại Việt Nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã được cấp thẻ tạm trú có thể bảo lãnh cho gia đình họ xin thẻ tạm trú theo diện thăm thân TT. Thời hạn thẻ tạm trú của người thân trong gia đình bằng với thời hạn thẻ tạm trú của người bảo lãnh.


Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư nước .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp. 


Thủ tục xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội

Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư Nhật Bản có thời hạn tối đa là 05 năm. Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư nước .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp.Khi xin cấp thẻ tạm trú thì người Nhật Bản phải đến cơ quan Xuất nhập cảnh có thẩm quyền để xin cấp.

Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng những hồ sơ cần chuẩn bị khi đi xin cấp thẻ tạm trú trong trường hợp là nhà đầu tư Nhật Bản tại Hà Nội như sau: