Thủ tục xin visa cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp visa thị thực thăm thân cho người nước ngoài

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài có thể xin cấp thị thực thăm thân tại Việt Nam trong các trường hợp: 

...


Thủ tục gia hạn visa, thị thực Thái Nguyên cho người nước ngoài

Người nước ngoài đang ở Thái Nguyên khi hết hạn visa có thể xin gia hạn visa theo đúng quy định của pháp luật xuất nhập cảnh Việt Nam. 


Thủ tục gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài tại Bắc Ninh

Người nước ngoài đang tạm trú tại Bắc Ninh khi hết thời hạn visa tại Việt Nam có thể xin gia hạn visa 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc tối đa là 1 năm tùy từng trường hợp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.


Thủ tục gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài tại Huế

Người nước ngoài du lịch, làm việc, học tập.... tại Huế khi hết thời hạn visa Việt Nam có thể xin gia hạn thị thực theo đúng quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh Việt Nam.


Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Việc gia hạn visa tại Đà Nẵng cho người nước ngoài được thực hiện tại Cục quản lí xuất nhập cảnh Việt Nam trụ sở Số 7 Trần Quý Cáp, TP Đà Nẵng.


Thủ tục xin gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài tại Tp HCM

Người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu gia hạn visa, thị thực khi sắp hết hạn có thể làm thủ tục tại Cục quản lí xuất nhập cảnh Việt Nam trụ sở Tp HCM.


Thủ tục gia hạn thị thực, visa cho người nước ngoài tại Hà Nội

Người nước ngoài đang làm việc, học tập và sinh sống tại Hà Nội khi hết hạn visa Việt Nam có thể xin gia hạn thị thực theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.


Thủ tục gia hạn visa, thị thực 1 năm cho người nước ngoài

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng một số loại visa như DN, TT, ĐT, LĐ... có thể gia hạn thị thực của họ khi hết hạn với thời hạn tối đa được 1 năm.


Thủ tục gia hạn visa, thị thực 6 tháng cho người nước ngoài

Việc gia hạn visa, thị thực 6 tháng chỉ dành cho các visa, thị thực dài hạn, có thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm.


Thủ tục gia hạn visa 1 tháng cho người nước ngoài

Các loại visa có thời hạn 1 tháng, visa 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm thì đều có thể xin gia hạn với thời gian gia hạn thêm 1 tháng.