Thủ tục xin visa cho người nước ngoài

Thủ tục xin gia hạn visa thị thực thăm thân (Visa TT) cho người nước ngoài

Trường hợp người nước ngoài đang sử dụng loại thị thực thăm thân Việt Nam sắp đến thời hạn hết hạn thay vì phải xuất cảnh và xin lại visa mới, người nước ngoài có thể xin gia hạn visa thăm thân tại Việt Nam.


Thủ tục xin gia hạn visa, thị thực xuất cảnh cho người nước ngoài do quá hạn

Trong trường hợp visa thị thực cho người nước ngoài bị quá hạn ngắn ngày thì người nước ngoài có thể làm thủ tục xin gia hạn visa và cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét và cho phép gia hạn visa cho người ngước ngoài.


Thủ tục gia hạn visa khẩn cho người nước ngoài

Hồ sơ xin visa khẩn cho người nước ngoài bao gồm: 


Thủ tục gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài là nhà đầu tư trực tiếp

Visa, thị thực cho nhà đầu tư nước ngoài là visa dài hạn có thời hạn 01 năm, có ký hiệu ĐT và khi hết hạn thị thực thì nhà đầu tư có thể lựa chọn giữa việc xin cấp visa mới hoặc xin gia hạn visa cũ.


Thủ tục xin gia hạn visa, thị thực theo diện kết hôn cho người nước ngoài

Người nước ngoài vào Việt Nam theo visa diện kết hôn khi visa thị thực hết hạn thì có thể thực hiện thủ tục xin gia hạn visa thị thực.


Thủ tục gia hạn visa loại doanh nghiệp (DN) cho người nước ngoài.

Người nước ngoài vào Việt nam bằng visa thị thực loại doanh nghiệp thì khi hết hạn visa có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa.


Thủ tục gia hạn visa, thị thực du lịch cho người nước ngoài (Visa DL)

Trường hợp visa thị thực cho người nước ngoài bị hết hạn mà quý khách có nhu cầu ở lại Việt Nam để tham quan, du lịch thì có thể thực hiện thủ tục gia hạn visa thị thực du lịch cho người nước ngoài.


Thủ tục gia hạn thị thực visa cho người nước ngoài có giấy phép lao động

Visa, thị thực cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là visa dài hạn có thời hạn 1 năm.


Thủ tục gia hạn visa, thị thực cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Visa, thị thực của người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam khi hết hạn có thể thực hiện thủ tục xin gia hạn. 


Thủ tục visa, thị thực cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng Việt Nam

Người nước ngoài có vợ hoặc chống là người Việt Nam có thể xin thị thực theo một trong các trường hợp sau: 

...