Người có vợ hoặc chồng là người nước ngoài được miễn thị thực bao lâu?

Cập nhật:

Chồng tôi là người Hàn Quốc xin hỏi trường hợp của chồng tôi thì thời gian được miễn thị thực Việt Nam là bao nhiêu lâu và Cơ quan nào của Việt Nam cấp miễn thị thực cho chồng tôi?

Ý kiến tư vấn:
Chúng tôi xin trả lời bạn và các trường hợp có chồng hoặc có vợ là người nước ngoài tương tự như của bạn như sau:

Người nước ngoài có vợ hoặc có chồng mang quốc tịch Việt Nam hoặc có nguồn gốc Việt Nam thì được cấp miễn thị thực với thời hạn tối đa mỗi lần là 5 năm, trong thời gian được cấp miễn thị thực đó mỗi lần nhập cảnh Việt Nam người nước ngoài sẽ được tạm trú tại Việt Nam tối đa là 90 ngày. Hết thời hạn 90 ngày tại Việt Nam nếu người nước ngoài không xuất cảnh khỏi Việt Nam thì yêu cầu phải làm thủ tục gia hạn tạm trú thêm tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Lưu ý rằng để được cấp miễn thị thực 5 năm thì hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn sử dụng tối thiểu 5 năm. Trong trường hợp thời hạn hộ chiếu có giá trị sử dụng dưới 5 năm thì thời gian được miễn thị thực sẽ theo thời gian còn lại hạn sử dụng của hộ chiếu. 

Giấy miễn thị thực cho người nước ngoài có thể được dán trực tiếp vào một trang trên cuốn hộ chiếu hoặc có thể quyển rời là tùy thuộc vào quốc gia mà người nước ngoài đó là công dân (Ví dụ như Công dân của Trung Quốc, Đài Loan thì giấy miễn thị thực được đóng vào quyển rời)

Người nước ngoài thuộc trường hợp có vợ hoặc có chồng là người Việt Nam (Có đăng ký kết hôn theo quy định) có thể làm thủ tục xin cấp miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài) và Cục quản lý xuất nhập cảnh nếu người nước ngoài đó đang tạm trú tại Việt Nam.